سجسا ایده ای از یک خلاقیت پیش به سوی یک هدف

سجسا با ارائه محتوای علمی، با کیفیت و با هدف آموزش مفاهیم آکادمیک یکی از راهبردهای اصلی مجموعه سجسا می باشد. بعبارت دیگر، هدف اصلی ما فراهم کردن یک بستر مجازی مناسب به منظور انتقال محتوای آموزشی به جامعه علمی و کارگاهی و تمامی افراد فعال در عرصه‌‌ی صنعتی در سرتاسر کشور می‌باشد.

جدیدترین جزوات

Latest Articles

سجسا پلاس+

آخرین خبرهای سامانه را دنبال کنید