دانلود مقاله

به پشتیبانی خوش آمدید!

پشتیبانی عمومی و متمرکز

در این بخش می توانید مسائل و موارد مشکلات مربوطه به مشکلات پرداخت و درگاه پرداخت، مشکلات خرابی لینک جزوات، درخواست لینک جزوه خریداری شده و مسائل درخواست همکاری، درخواست جزوه را بیان کنید.

درخواست عودت وجه

در این بخش در صورت نارضایتی از محصول و خدمات خریداری شده، می توانید درخواست خود را ثبت کنید

پشتیبانی حقوقی

پیگیری مسائل مالی ویژه فروشندگان و موارد حقوقی و اعلام خرابی و وجود باگ در سیستم را در این قسمت مستقیما با مدیریت در میان بگذارید.