نقشه خوانی

در حال نمایش یک نتیجه

نقشه خوانی صنعتی، مهارتی است که برای فهمیدن نقشه‌های مختلفی که در صنعت استفاده می‌شوند، از جمله نقشه‌های ساختمانی، برقی و مکانیکی، لازم است. این مهارت برای کارکنان صنعتی، مهندسان، طراحان و سایر افرادی که در حیطه صنعت فعالیت می‌کنند، بسیار مهم است.

نقشه خوانی صنعتی شامل فهم و تفسیر علائم و نمادهای متداولی است که در نقشه‌های صنعتی استفاده می‌شوند. برای مثال، برای فهم ترکیبات یک مدار الکتریکی در نقشه برقی، شناخت سیم‌ها، علائم و نمادهای متداول الزامی است.

نقشه خوانی صنعتی برای دستیابی به هدف مورد نظر در صنعت نیاز است و به عنوان یک مهارت اساسی برای همه کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، شناخته می‌شود.

در حوزه مقالات نقشه خوانی بهترین جزوات آماده شده که شامل نقشه خوانی ساختمان و نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی، نقشه خوانی برق صنعتی و ظوابط نقشه کشی را می توانید خریداری و دانلود کنید