سایت های دانلود مقاله

نمایش 1–16 از 29 نتیجه

در اینترنت بسیاری از سایت ها وجود دارند که به دانلود مقاله می پردازند. برخی از این سایت ها رایگان هستند و برخی دیگر نیاز به پول دارند. در هر صورت، باید به این نکته توجه کرد که بعضی از مقالات ممکن است قانونی نباشند و آنها را باید از سایت های قانونی دانلود کرد. برخی از سایت های قانونی که می توان به آنها اشاره کرد شامل Google Scholar ، ResearchGate و سایت های مربوط به کتابخانه های دانشگاه ها هستند. برای دانلود مقالات، شما باید تنها به سایت های قانونی هم مانند سجسا مراجعه کنید و دقت کنید که هرگز به سایت هایی که بدون کپی رایت یا دسترسی قانونی مقالات را به اشتراک می گذارند، اعتماد نکنید.