جزوه حسابداری صنعتی جبرانی

هیچ محصولی یافت نشد.

حسابداری صنعتی به عنوان یکی از شاخه‌های حسابداری، به بررسی و آنالیز اطلاعات مالی و اقتصادی شرکت‌ها و صنایع می‌پردازد. در این حوزه، قوانین و مقررات مربوط به اموال ثابت، موجودی، دارایی ها و بدهی های شرکت‌ها را بررسی می‌کنند و با تحلیل داده های بدست آمده، در تصمیم گیری‌های مالی و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها موثر هستند. هدف حسابداری صنعتی، افزایش بهره‌وری شرکت‌ها از نظر مالی، کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها، به منظور رشد و توسعه پایدار صنایع و اقتصاد کشور است. علاوه بر این، حسابداری صنعتی به صورت ماهانه یا فصلی، گزارشات مالی و مالیاتی شرکت‌ها را تنظیم و به مراجع مالی و دولتی ارائه می‌دهد.