جزوه تهویه صنعتیpdf

نمایش یک نتیجه

تهویه صنعتی عبارت است از استفاده از سیستم‌هایی برای تامین هوای تمیز، خنک (یا گرم)، تر، خشک و مناسب در محیط‌های صنعتی مانند کارخانه‌ها، انبارها و ساختمان‌های صنعتی. قابلیت تنفسی هوا، رطوبت، دما، سرعت، شدت صدا و افزایش یون های منفی در هوا به وسیله تهویه صنعتی کنترل می شوند. این سیستم می تواند از تهویه طبیعی تا سیستم های هویدا همچون مبدل حرارتی، سیستم سرمایش هوای تجاری و یا سیستم تهویه مطبوع استفاده کند. نگهداری از تجهیزات تهویه صنعتی برای نگهداری از کیفیت هوا، کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه های تهویه صنعتی در محیط صنعتی بسیار مهم است.