جزوات ایمنی صنعتی

هیچ محصولی یافت نشد.

ایمنی صنعتی به مجموعه اقدامات، فرآیندها و سیستم‌های مهندسی ایمنی اطلاق می‌شود که به منظور جلوگیری و کاهش خطرات و حوادث صنعتی در محیط کار به کار گرفته می‌شوند. هدف ایمنی صنعتی، حفاظت از کارگران، تجهیزات و محیط زیست است.

ایمنی صنعتی شامل بررسی و ارزیابی خطرات، طراحی و ساخت تجهیزات و سیستم‌های ایمنی، آموزش و آگاهی‌بخشی به کارکنان، ایجاد برنامه‌های اضطراری و مدیریت حوادث است. همچنین، ایمنی صنعتی شامل ایجاد فضایی ایمن‌سازی در محیط کار به منظور افزایش شناخت و رعایت قوانین و مقررات ایمنی می‌شود.

با اجرای ایمنی صنعتی، می‌توان هزینه‌های ناشی از حوادث و تصادفات صنعتی را کاهش داد و باعث افزایش بهره‌وری و کاهش تعطیلی‌های تولیدی می‌شود. همچنین، ایمنی صنعتی موجب افزایش اعتماد کارکنان به محیط کار و کاهش استرس و نگرانی آن‌ها می‌شود.