مقالات ارائه شده

برای مهندسین و دانشجویان رشته های مکانیک، برق و معدن

دسترسی آسان

طراحی سامانه بر پایه دسترسی آسان و کاربر محور

پشتیبانی از کاربران

پشتیبان سایت به شکل دائمی راهگشای مشکلات شما هستند.

سجسا ایده ای از یک خلاقیت پیش به سوی یک هدف

سجسا با ارائه محتوای علمی، با کیفیت و با هدف آموزش مفاهیم آکادمیک یکی از راهبردهای اصلی مجموعه سجسا می باشد. بعبارت دیگر، هدف اصلی ما فراهم کردن یک بستر مجازی مناسب به منظور انتقال محتوای آموزشی به جامعه علمی و کارگاهی و تمامی افراد فعال در عرصه‌‌ی صنعتی در سرتاسر کشور می‌باشد.

لیست مقالات